Εκκίνηση ιστοσελίδας

2012-03-03 21:42

Η νέα μας Ιστοσελίδα ξεκίνησε από σήμερα.

ΣΤΟΧΟΙ:

  • Διαρκής ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Ομάδας (Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Ανοιχτά θεατρικά παιχνίδια, Εργαστήρια, Ημερίδες κλπ).
  • Ανάρτιση Πλάνων Θεατρικών Παιχνιδιών
  • Φωτογραφικό Υλικό από τις δραστηριότητες της Ομάδας
  • Δημοσίευση Άρθρων
  • Νέα που αφορούν το Θεατρικό Παιχνίδι