ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ... στο Θέατρο, στη Λογοτεχνία, στην Ιστορία, στο Θεατρικό παιχνίδι.

2012-03-24 22:59

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Μπορούν να συμμετάσχουν όσοι εκπαιδευτικοί (Π/θμιας & Δ/θμιας) έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και έχουν καταθέσει σχετική αίτηση, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος/η.